NANGA LOGO STICKER / ナンガロゴステッカー

  • 素材
    耐水・耐光加工
  • サイズ
    大きさ:3.9㎝×9㎝